FAQ - často kladené otázky

Oficiálny zápis prvákov na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

v piatok 6. apríla 2018 v čase od 14:30 do 19:00 hod. a

v sobotu 7. apríla 2018 od 9:00 do 14:30 hod.

Len pripomíname, že na preukázanie a vyplnenie formulára prihlášky si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa a podobne.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na kontaktnom tel. čísle 0907-711 117 alebo na e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

  1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t.j. najmä vek,
  2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
  3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie slovenského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

  1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t.j. najmä vek,
  2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
  3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.
Školné je 200 eur mesačne.
Žiak môže zostať po vyučovaní v družine; poplatok je 50 eur mesačne.

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt