Poďakovanie za nábytok

Poďakovanie za nábytok

Vážení priatelia našej slovensko-ruskej základnej školy!

Krátko po predchádzajúcich doplnkoch sa v našej škole objavil ďalší nábytok: doterajšie vybavenie sa rozšírilo o skrine, police, či pracovný stôl pre mimovyučovacie aktivity.

Dôležitou skutočnosťou je, že tentokrát nešlo o klasickú kúpu, ale príspevok od člena Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra.Tešíme sa na ďalších záujemcov o členstvo v Klube Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra a ich podporu!


S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907 711 117

www.ruskaskola.sk

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt