Prvá didaktická konferencia

Prvá didaktická konferencia
Dňa 12. decembra sa v Ruskom centre vedy a kultúry uskutočnila 1. didaktická konferencia pod názvom „Inovatívne prístupy k organizovaniu vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike v Slovenskej republike a Ruskej federácii 2018“, ktorú organizovala naša škola spoločne s Ruským centrom vedy a kultúry a s VOSŠ MS. Prítomní prediskutovali predovšetkým záležitosti týkajúce sa činnosti našej základnej školy. Sme veľmi vďační za podporu, ktorú nám poskytuje Ruské centrum vedy a kultúry a veríme, že po tomto úvodnom symbolickom krôčiku budeme spoločne pokračovať v príprave 2. didaktickej konferencie, ktorá je plánovaná na 7. októbra 2019.
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt