PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV

PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV

Vážení priatelia!

V nedeľu, 18. júna 2017 sa priamo v priestoroch našej školy uskutočnilo prvé „pracovné“ stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov našej školy.

Počas stretnutia sme sa mali možnosť všetci navzájom predstaviť a zároveň si mohli rodičia vypočuť prezentáciu školskej metodiky, ktorú možno stručne pomenovať známym „ŠKOLA HROU“. Okrem množstva podrobností, ktoré sú bežnou a zároveň nevyhnutnou súčasťou fungovania školy, ako je napr. stravovanie žiakov, čas začiatku vyučovania, dôraz na výučbu anglického jazyka, či pobyt detí pred a po vyučovaní, sme sa dotkli i menej obvyklých tém, ako je napr. jednotné oblečenie žiakov, ktoré bolo rodičmi jednoznačne odsúhlasené a na ktorého zložení a výzore v budúcnosti popracujeme.

Prvé stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov SZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským načrtlo potenciál vytvárajúceho sa spoločenstva našej školy, ktoré je zložené z ľudí s rôznymi rodnými jazykmi – slovenským, ruským, kazašským, anglickým, francúzskym a i. – a rôznou kultúrou, ale ktorí chcú spolu vytvoriť spoločenstvo a prostredie, ktoré bude pre deti - žiakov školy čo najrozvíjajúcejšie a čo najinšpirujúcejšie.


S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)90 711 117

www.ruskaskola.sk

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt