Úspešný zápis do SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Úspešný zápis do SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Úspešný zápis do SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY a stretnutie rodičov, detí a učiteľov školy

Vážení rodičia a priatelia slovensko-ruskej základnej školy! V prípravnom období, počas schvaľovacieho konania školy, sme neraz nahlas povedali, že škola bude otvorená, ak sa nájdu 2-3 žiačky/žiaci, ktorých rodičia by mali záujem o vzdelávanie svojich detí v našej škole.

Dnes môžeme s radosťou povedať, že tento počet bol nielen dosiahnutý, ale aj výrazne prekročený. Môžeme dokonca konštatovať, že z celkového počtu, ktorý považujeme za optimálny pre štart školy zostali voľné už len 3 miesta, ktoré, veríme, budú zaujaté ďalšími rodičmi-záujemkyňami a záujemcami.

Rodičom si dovoľujeme v dostatočnom predstihu avizovať, že plánované stretnutie rodičov, detí a učiteľov školy sa uskutoční v nedeľu 18.6.2017 (18. júna) o 15:00 priamo v priestoroch školy. Na toto stretnutie budú ešte osobitne pozvaní.


S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907 711 117

www.ruskaskola.sk

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt