V Bratislave bol otvorený klub priateľov Medzinárodnej ruskej školy

V Bratislave bol otvorený klub priateľov Medzinárodnej ruskej školy

V Ruskom centre vedy a kultúry sa 19. marca konalo prvé pracovné stretnutie klubu priateľov Medzinárodnej ruskej školy v Bratislave, ktorá má začať svoju činnosť v školskom roku 2017/2018.

Medzinárodná ruská škola je projekt, ktorý realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Cieľom tohto jedinečného projektu je otvorenie základnej školy, v ktorej sa väčšina vyučovacích predmetov a disciplín bude vyučovať v ruštine.

Základným princípom pedagogického procesu bude individuálny prístup ku každému žiakovi a podpora jeho všestranného rozvoja. V návrhu učebného plánu sa počíta so zapojením detí do dramatického krúžku či iných druhov mimovyučovacích aktivít.

Klub priateľov Medzinárodnej ruskej školy v Bratislave je neformálnym združením pedagógov, podnikateľov a zástupcov rôznych organizácií, ktorí podporujú myšlienku založenia školy a sú pripravení pomôcť pri jej realizácii. Stretnutie sa symbolicky začalo zazvonením zvonca, ktoré odštartovalo činnosť klubu.

Na zasadnutí zriaďovateľ školy prezentoval projekt, nato každý z účastníkov naň vyjadril svoj názor. Predstavený plán získal jednohlasnú podporu, pričom prítomní vysoko ocenili myšlienku založenia takejto školy a spôsob jej fungovania. Členovia klubu si stanovili ďalší postup v oblasti realizácie projektu i v činnosti klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy.


Zdroj:

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Fraňa Kráľa 1467/2

Bratislava

Facebook: Ruské Centrum Vedy a Kultúry v Bratislave

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt