Výzva - KLUB PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Výzva - KLUB PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Vážení priatelia!

Neuplynulo ani 24 hodín od rozoslania informácie o prvom pracovnom stretnutí rodičov, žiakov a učiteľov našej Súkromnej ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským a táto informácia vyvolala veľmi intenzívnu vlnu telefonických a e-mailových reakcií prejavujúcich podporu nášmu snaženiu.

S ohľadom na túto skutočnosť urýchľujeme otvorenie jednej z paralelných aktivít, ktorú sme už naznačili v rámci tlačených informačných dokumentov a na školskej webovej stránke a VYZÝVAME všetkých našich priaznivcov, aby sa prihlásili za členov KLUBU PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, ktorým otvárame popri našej škole.

Členovia klubu budú môcť svoju podporu škole, ako neziskovej organizácii, vyjadriť nielen aklamačne, ale aj prostredníctvom klubového členského vo forme 2% z daní, resp. prostredníctvom priameho mesačného alebo ročného finančného príspevku v prospech školy. Na druhej strane budú členovia klubu oprávnení zúčastňovať sa na klubových aktivitách, ktoré budú organizované pri príležitosti dôležitých výročí a udalostí školy.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom odpovede na tento e-mail, alebo aj kedykoľvek v budúcnosti prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke školy.

Ešte raz ďakujeme za všetky prejavy podpory a sympatií!


S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907 711 117

www.ruskaskola.sk


foto: St. Edmund's College, Cambridge

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt