Vzácna návšteva v našej škole

Vzácna návšteva v našej škole
Práve v deň vyhodnocovania historicky prvého školského polroka navštívil našu bilingválnu slovensko-ruskú základnú školu veľvyslanec Ruskej Federácie A. L. Fedotov. Vzácny hosť súhlasil so spolupodieľaním sa na slávnostnej ceremónii a tak naši prváci mali česť prevziať svoje prvé vysvedčenia priamo z jeho rúk. Počas slávnosti bola zrekapitulovaná cesta našej školy ako z pohľadu pracovníkov, tak i z pohľadu rodičov a nakoniec i slovami samotného vzácneho hosťa. Pán veľvyslanec Fedotov svojou návštevou udelil našej škole pečať, na ktorú sme hrdí!
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt