SLOVENSKO - RUSKÁ ZŠ je pre všetkých

Naši potenciálni rodičia sa skladajú z niekoľkých skupín.

Tou prvou sú ruskojazyční. Nehovorím ale len o občanoch Ruska.

Druhou komunitou sú ľudia, ktorí majú príbuzenský vzťah k Rusku - ide o zmiešané manželstvá alebo ich starí rodičia boli Rusi.

Treťou skupinou sú slovenské rodiny, ktoré majú záujem o to, aby ich dieťa dobre ovládalo ruský, ale aj anglický jazyk.

Viac info

Člen siete ASPnet - Pridružené školy UNESCO v Slovenskej republike.

Naša škola je členom siete pridružených škôl UNESCO, ktorá vznikla v roku 1953 a spája aktívne vzdelávacie inštitúcie v 182 krajinách celého sveta. V rámci členstva sa naša škola zameriava na posilňovanie ľudskej, etickej a kultúrnej dimenzie vzdelávania a tiež na environmentálnu výchovu mladej generácie.

eTwinning - the community for schools in Europe

Naša škola je členom platformy eTwinning – iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je aktívna spolupráca európskych škôl s využitím informačných a komunikačných technológií. Toto členstvo nám umožňuje vytvárať partnerstvá a rozvíjať spoločné pedagogické školské projekty v akejkoľvek oblasti s aktívnymi školami z najrôznejších európskych krajín.

Jazykový inštitút Carter's Language Experience, Cambridge, Anglicko

Naša škola pri výučbe anglického jazyka spolupracuje s jazykovým inštitútom Carter's Language Experience, ktorý sa nachádza v samom srdci Cambridge, jedného z najznámejších britských miest. V prípade záujmu môžu žiaci v rámci individuálneho kurzu absolvovať prípravu na Cambridgeské skúšky (Selt, IELTS, TOEFL), či letné tábory a školy v Anglicku.

AIESEC - International Association of Students in Economics and Business

Naša škola spolupracuje s medzinárodnou univerzitnou organizáciou AIESEC, ktorá je najväčšou vzdelávacou organizáciou na svete riadenou študentmi. Bola založená v r. 1948 a má poradný štatút pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC). V súčasnosti sa jej činnosť rozšírila do vyše 100 krajín a každoročne umožňuje tisíckam univerzitných študentov a absolventov absolvovať zaujímavé medzinárodné stáže s myšlienkou, že líderstvo mladých ľudí v spoločnosti nie je ich možnosťou ale ich povinnosťou.

SLOVENSKO - RUSKÁ ZŠ

“Múdrosť otvára svet. Нас мало, но мы в тельняшках!”

O nás

SLOVENSKO - RUSKÁ základná škola v Bratislave začala svoju činnosť v školskom roku 2017/2018 – od 1. septembra 2017.

Viac info

SLOVENSKO - RUSKÁ ZŠ

Založiť školu nie je úplne jednoduché. Chce to veľkú dávku trpezlivosti. Táto škola je maličkou, rodinnou neziskovou organizáciou, vkladáme do nej náš vlastný čas, vlastné zdroje a podobne.

Viac info

Fotogaléria

Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť.

Viac info

0

Žiakov

0

učiteľov

0

jazyky

0

odučených hodín ročne

Fotogaléria

Momentky z našej školy

Výučba cudzích jazykov

Výučba ruštiny

Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť. Podstatná časť predmetov je vyučovaná priamo v ruskom jazyku. Ruština je jediný slovanský svetový jazyk, ktorý je i oficiálnym jazykom OSN.

Výučba angličtiny

Angličtina je druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete, pre viac ako 400 miliónov ľudí.

Výučba slovenčiny

Každé dieťa bez ohľadu na svoju národnosť bude perfektne ovládať slovenský jazyk ako štátny jazyk Slovenskej republiky.