Súkromná ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

slovensko-ruská škola v Bratislave

SRZŠ na Facebooku

 

6.10.2017:

Vážení rodičia budúcich prvákov,

vážení priatelia slovensko-ruskej základnej školy,

s ohľadom na pribúdajúce otázky na podmienky prijatia dieťaťa do našej školy, dovoľujem si v stručnosti uviesť, že podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov bude založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t.j. najmä vek,

2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,

3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

Aj keď je do zápisu ešte dostatok času, výhodu budú mať tí, ktorí už sú zapísaní v predbežnom poradovníku záujemcov a s ktorými sme už mali česť sa osobne stretnúť.

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

28.9.2017:

Vážení priatelia,

hneď v prvom mesiaci svojej činnosti sme privítali vzácnu návštevu zo Slovenského rozhlasu. Pani redaktorka sa všetkých povypytovala na našu novú školu a bola očarená našimi žiakmi! :)

Nižšie nájdete link na 2 časti jej reportáže, ktorá Vás, verím, zaujme.

S úctivým pozdravom

Jozef Bača

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/143808/slovensko-ruska-skola-v-petrzalke

 

4.9.2017:

Vážení priatelia slovensko-ruskej základnej školy,

dnes bol historicky 1. deň v škole a to nielen pre žiakov, ale pre nás všetkých.

Čo dodať? Príslovie: "Pomôž si človeče, i Boh ti pomôže!"

Zazvonil Fedosejevský zvon a ... začali sme.

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

19.8.2017:

Vážení priatelia našej slovensko-ruskej základnej školy!

Dnes sa okrem iných montážnych prác, za ktoré vďačíme našim príbuzným, uskutočnila aj definitívna montáž Fedosejevského zvona. Tento zvon, ktorý nám veľkoryso a milo venovali manželia Fedosejevci, za čo sme im nesmierne vďační, bude od 4. septembra našim žiačikom oznamovať začiatok a koniec vyučovania. :)

Veľmi pekne ďakujeme!

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

25.7.2017:

Vážení priatelia našej slovensko-ruskej základnej školy!

Krátko po predchádzajúcich doplnkoch sa v našej škole objavil ďalší nábytok: doterajšie vybavenie sa rozšírilo o skrine, police, či pracovný stôl pre mimovyučovacie aktivity.

Dôležitou skutočnosťou je, že tentokrát nešlo o klasickú kúpu, ale príspevok od člena Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra.

Tešíme sa na ďalších záujemcov o členstvo v Klube Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra a ich podporu!

 

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

23.7.2017:

Vážení priatelia!

Dnes sa v našej škole objavilo pár zaujímavých doplnkov, ktoré potešia po praktickej i po metodickej stránke. Z tých technických ide o vešiaky, ktoré svojou oranžovou farbou presne zapadajú do prostredia a veľký koberec pre oddychovú a hraciu zónu.

V metodickej oblasti ide o vyučovacie plagáty, ktoré našej škole venoval Alexander Ivanovič Bušujev, riaditeľ Ruského centra v Bratislave, sídliaceho na Ivanskej ceste 30/B. Za dar veľmi pekne ďakujeme!

 


 

 

 

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

21.6.2017:

Výzva - KLUB PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Vážení priatelia!

Neuplynulo ani 24 hodín od rozoslania informácie o prvom pracovnom stretnutí rodičov, žiakov a učiteľov našej Súkromnej ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským a táto informácia vyvolala veľmi intenzívnu vlnu telefonických a e-mailových reakcií prejavujúcich podporu nášmu snaženiu.

S ohľadom na túto skutočnosť urýchľujeme otvorenie jednej z paralelných aktivít, ktorú sme už naznačili v rámci tlačených informačných dokumentov a na školskej webovej stránke a VYZÝVAME všetkých našich priaznivcov, aby sa prihlásili za členov KLUBU PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, ktorým otvárame popri našej škole.

foto: St. Edmund's College, Cambridge

 

Členovia klubu budú môcť svoju podporu škole, ako neziskovej organizácii, vyjadriť nielen aklamačne, ale aj prostredníctvom klubového členského vo forme 2% z daní, resp. prostredníctvom priameho mesačného alebo ročného finančného príspevku v prospech školy. Na druhej strane budú členovia klubu oprávnení zúčastňovať sa na klubových aktivitách, ktoré budú organizované pri príležitosti dôležitých výročí a udalostí školy.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom odpovede na tento e-mail, alebo aj kedykoľvek v budúcnosti prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke školy.

Ešte raz ďakujeme za všetky prejavy podpory a sympatií!

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

20.6.2017:

PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV

Vážení priatelia!

 

V nedeľu, 18. júna 2017 sa priamo v priestoroch našej školy uskutočnilo prvé „pracovné“ stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov našej školy.

Počas stretnutia sme sa mali možnosť všetci navzájom predstaviť a zároveň si mohli rodičia vypočuť prezentáciu školskej metodiky, ktorú možno stručne pomenovať známym „ŠKOLA HROU“. Okrem množstva podrobností, ktoré sú bežnou a zároveň nevyhnutnou súčasťou fungovania školy, ako je napr. stravovanie žiakov, čas začiatku vyučovania, dôraz na výučbu anglického jazyka, či pobyt detí pred a po vyučovaní, sme sa dotkli i menej obvyklých tém, ako je napr. jednotné oblečenie žiakov, ktoré bolo rodičmi jednoznačne odsúhlasené a na ktorého zložení a výzore v budúcnosti popracujeme.

Prvé stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov SZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským načrtlo potenciál vytvárajúceho sa spoločenstva našej školy, ktoré je zložené z ľudí s rôznymi rodnými jazykmi – slovenským, ruským, kazašským, anglickým, francúzskym a i. – a rôznou kultúrou, ale ktorí chcú spolu vytvoriť spoločenstvo a prostredie, ktoré bude pre deti - žiakov školy čo najrozvíjajúcejšie a čo najinšpirujúcejšie.

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

15.5.2017:

Úspešný zápis do SLOVENSKO-RUSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY a stretnutie rodičov, detí a učiteľov školy

Vážení rodičia a priatelia slovensko-ruskej základnej školy!

V prípravnom období, počas schvaľovacieho konania školy, sme neraz nahlas povedali, že škola bude otvorená, ak sa nájdu 2-3 žiačky/žiaci, ktorých rodičia by mali záujem o vzdelávanie svojich detí v našej škole.

Dnes môžeme s radosťou povedať, že tento počet bol nielen dosiahnutý, ale aj výrazne prekročený. Môžeme dokonca konštatovať, že z celkového počtu, ktorý považujeme za optimálny pre štart školy zostali voľné už len 3 miesta, ktoré, veríme, budú zaujaté ďalšími rodičmi-záujemkyňami a záujemcami.

Rodičom si dovoľujeme v dostatočnom predstihu avizovať, že plánované stretnutie rodičov, detí a učiteľov školy sa uskutoční v nedeľu 18.6.2017 (18. júna) o 15:00 priamo v priestoroch školy. Na toto stretnutie budú ešte osobitne pozvaní.

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho

Jozef Bača

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907-711 117

www.ruskaskola.sk

 

Zápis sa koná 27.4.2017 od 15:00 do 20:00 hod. v sídle školy na Strečnianskej ul. č. 20 v Bratislave.

Nové školské lavice už čakajú na svojich prvých žiakov

Nové školské lavice sú pripravené pre svojich prvých žiakov

 

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským v Bratislave

Bratislava, 28. marca 2017

Oznámenie:

Zápis do 1. ročníka

Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským uskutočňuje prípravu na zápis žiakov do 1. ročníka. Rodičia - záujemcovia o zápis svojich detí sa môžu obrátiť na školu prostredníctvom kontaktov 0907-711 117 alebo jozef@baca.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára https://www.ruskaskola.sk/kontaktovat/

                                                                                              Jozef Bača

                                                                                              Ing., M.Phil, PhD.

                                                                                              zriaďovateľ školy

 


 

г. Братислава, 28 января 2017 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

Приглашаем Вас принять участие в третьей встрече неформального Клуба друзей Русской международной школы в Братиславе (официальное название - Частная основная общеобразовательная школа с преподаванием на словацком и русском языках), которая состоится 15 февраля 2017 года в Российском центре науки и культуры (г. Братислава, ул. Франя Краля, 2) с 17.30 до 18.30.

В программе встречи – информация о процессе учреждения школы и неформальное обсуждение вопросов подготовки действования школы.

Просим Вас подтвердить свое участие во встрече до 8 февраля 2017 года по e-mail jozef@baca.sk или по тел. 0907 711 117.

Будем рады встретиться с Вами!

С уважением,

Йозеф Бача,

Русская международная школа в Братиславе

 

Bratislava, 28. januára 2017

POZVÁNKA

Pozývame Vás na tretie stretnutie neformálneho Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave (oficiálny názov - Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským), ktoré sa uskutoční 15. februára 2017 v Ruskom centre vedy a kultúry (Ul. Fraňa Kráľa 2, Bratislava) v čase od 17:30 do 18:30.

Na programe stretnutia bude informácia o procese založenia školy a neformálne posúdenie otázok prípravy činnosti školy.

Prosíme Vás o potvrdenie svojej účasti na stretnutí do 8. februára 2017 na e-mail jozef@baca.sk alebo na telefónnom čísle 0917 711 117.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S úctou

Jozef Bača

Ruská medzinárodná škola v Bratislave.

ПРИГЛАШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем Вас принять участие в субботу 19 ноября 2016 года в 12:00 в неформальной встрече родителей - не только мам, но и пап - заинтересованных в нашей русско-словацкой школе. За чаем и кофе мы хотели бы неформально поговорить о школе и узнать мнения родителей о её работе.

В том случае, если тема встречи не касается вас лично, мы будем очень рады, если вы передадите это приглашение людям в вашем окружении, которые могли бы быть заинтересованы в записи своего ребенка в нашу школу.

Встреча состоится в Российском центре науки и культуры (г. Братислава, ул. Франя Краля, 2).

Будем рады встретиться с Вами!

С уважением,

Йозеф Бача

Русская международная школа в Братиславе

0907-711 117


 

POZVÁNKA - INFORMÁCIA

V sobotu dňa 19. novembra 2016 o 12:00 sa uskutoční NEFORMÁLNE POSEDENIE RODIČOV - mamičiek, ale aj oteckov - so záujmom o našu rusko-slovenskú základnú školu. Pri čaji a káve by sme chceli neformálne podiskutovať o škole a o predstavách rodičov o jej fungovaní.

V prípade, že sa téma stretnutia priamo nedotýka Vás, budeme veľmi radi, ak posuniete túto pozvánku niekomu vo svojom okolí, kto by mohol mať záujem svoje dieťa zapísať na našu školu.

Stretnutie sa uskutoční v Ruskom centre vedy a kultúry (Ul. Fraňa Kráľa 2, Bratislava).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

So srdečným pozdravom

Jozef Bača

Ruská medzinárodná škola v Bratislave

0907-711 117


  


 

Vážení rodičia,

vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám s radosťou oznámiť, že sme získali od Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky úradné rozhodnutie pre činnosť našej školy pod úradným názvom Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským / Частная основная школа с преподаванием на словацком и русском языках.

Prvý raz zaznie zvonček našej školy od 1.9.2017.

O možnostiach zápisu Vašich detí do našej slovensko-ruskej základnej školy sa môžete informovať už teraz prostredníctvom kontatkov: jozef@baca.sk, 0907-711 117.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu.

Ing. M.Phil. Jozef Bača, PhD. 
zriaďovateľ školy 

Strakova 228/5, 811 01 Bratislava

jozef@baca.sk
+421-(0)907-711 117

    


2. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy

v Bratislave dňa 8. 10. 2016

     V Ruskom centre vedy a kultúry sa 8. októbra 2016 uskutočnilo druhé stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave (úradný názov „Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským“), začiatok vyučovania ktorej je naplánovaný na 1. septembra 2017.

     Klub priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave je neformálne združenie pedagógov, podnikateľov, predstaviteľov rôznych organizácií, ktoré podporujú a pomáhajú novo vytvorenej škole.

     Medzi nimi - Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave. Tentokrát sa na zasadnutí Klubu zúčastnila pani Eva Smolíková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedníčka Slovenskej národnej strany.

     Už tradične sa stretnutie začalo symbolickým úderom zvona. V jeho priebehu zakladateľ školy, Jozef Bača, predniesol prezentáciu, ktorou prítomných oboznámil so skutočnosťou, že škola získala licenciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a následne začala existovať ako právnická osoba.

     Počas stretnutia bol o. i. odovzdaný knižný dar pre budúcu knižnicu školy a počas neformálnych diskusií prítomných boli načrtnuté ďalšie kroky v organizácii školy a tiež budúcej činnosti Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy.

    


Вторая встреча Клуба друзей Международной русской школы в Братиславе

      В Российском центре науки и культуры 8 октября состоялась вторая встреча Клуба друзей Международной русской школы в Братиславе (официальное название – «Частная основная школа с преподаванием на словацком и русском языках»), открытие которой запланировано 1 сентября 2017 года.

     Клуб друзей Международной русской школы в Братиславе – это неформальное объединение педагогов, бизнесменов, представителей различных организаций, которые поддерживают и помогают созданной школе. В их числе – Российское Посольство в Словацкой Республике и Российский центр науки и культуры в Братиславе. В этот раз в работе Клуба приняла участие госпожа Эва Смоликова, член Парламента Словацкой Республики, заместитель председателя Словацкой национальной партии.

     По традиции встреча началась с символического удара в колокол. В ее ходе учредителем школы господином Йозефом Бачей была представлена презентация, в которой он рассказал собравшимся о том, что школа получила государственную лицензию и отныне ее существование закреплено юридически.

     На встрече были подарены книги будущей библиотеке школы. Затем в ходе неформальной дискуссии собравшимися были намечены дальнейшие шаги по организации работы школы, а также будущей работе Клуба друзей Международной русской школы.

Zdroj:

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Fraňa Kráľa 1467/2, Bratislava

Facebook:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1202173106522641.1073741936.801340323272590&type=3

    


1. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy

v Bratislave

V sobotu 19. marca 2016 sa uskutočnilo 1. stretnutie neformálneho Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry, kam účastníkov pozval osobne riaditeľ Ruského centra Sergej Žiganov. Svojou účasťou stretnutie poctila Natália Marejeva, 1. tajomníčka veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

V úvodne stretnutia sa prítomným prihovoril Sergej Žiganov, ktorý zdôraznil dôležitosť myšlienky Ruskej medzinárodnej školy.  V rovnakom duchu ideu podporila i pani Natália Marejeva.

Počas stretnutia Jozef Bača, zriaďovateľ a riaditeľ pripravovanej školy, odprezentoval projekt zriadenia Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave a stav jeho rozpracovania. Podčiarkol, že oslovenie ruských priateľov, aby pracoval na tomto významnom projekte, prijal ako skutočnú výzvu a pozvanie zároveň.

V rámci diskusie sa postupne k projektu a jeho myšlienke vyjadrili všetci zúčastnení hostia. V minulosti sa vyskytlo viacero iniciatív obdobného typu, ale žiaľ, ani jedna sa nedokázala prepracovať až do takéhoto pokročilého štádia. Technickou zaujímavosťou je, že podkladová dokumentácia projektu má 863 strán, čo je číslo zhodné s rokom príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda k našim staroslovenským predkom. Svoje vyjadrenie predniesol i Marián Kapusta, zástupca riaditeľa pripravovanej školy.

Hlavným cieľom Klubu je vytvoriť neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí budú v rámci svojho záujmu a svojich možností podporovať myšlienku Ruskej medzinárodnej školy a zároveň sa budú cítiť sami povznesení myšlienkou a realizáciou školy samotnej.

Skutočne symbolizujúcim bol dar manželov Timofejevcov, ktorí zriaďovateľovi školy venovali vzácny školský zvon. Práve zvuk tohto zvona otvoril a aj ukončil mimoriadne milé a zároveň užitočné stretnutie.

Druhé stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave je naplánované na mesiac september 2016.

                                                                                 Jozef Bača

                                                                                Ing., M.Phil., PhD. (Cambridge)

                                                                                zriaďovateľ

                                                                                RMŠ v Bratislave

                                                                                www.ruskaskola.sk

         

         

    


В Братиславе открыт клуб друзей Международной
русской школы 
  V Bratislave bol otvorený klub priateľov Medzinárodnej ruskej školy  

19 марта в Российском центре науки и культуры прошло первое рабочее заседание клуба друзей Международной русской школы в Братиславе, открытие которой запланировано в 2017/2018 учебном году.
Международная русская школа – проект, осуществляемый словацкими частными лицами совместно с Российским центром науки и культуры в Братиславе при поддержке Посольства России в Словакии.
В рамках этого уникального проекта предполагается открытие начальной школы с преподаванием большинства предметов и дисциплин на русском языке. Основным принципом обучения в школе будет индивидуальный подход к каждому ученику с целью его всестороннего развития. В проекте программы обучения предусмотрено участие детей в драматических кружках и других видах внеклассной работы.
Клуб друзей Международной русской школы в Братиславе – неформальное объединение педагогов, бизнесменов, представителей различных организаций, которые не только поддерживают идею создания школы, но и готовы помогать ее реализации. Встреча началась с символического удара в колокол, знаменующего начало работы клуба.
В ходе заседания учредителем школы была представлена презентация проекта, а затем каждый участник высказал свое мнение о нем. Проект был поддержан всеми без исключения участниками, которые высоко оценили идею создания такой школы и формы ее функционирования. Намечены дальнейшие шаги по продвижению проекта и работе клуба друзей Международной русской школы.
 

V Ruskom centre vedy a kultúry sa 19. marca konalo prvé pracovné stretnutie klubu priateľov Medzinárodnej ruskej školy v Bratislave, ktorá má začať svoju činnosť v školskom roku 2017/2018.
Medzinárodná ruská škola je projekt, ktorý realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.
Cieľom tohto jedinečného projektu je otvorenie základnej školy, v ktorej sa väčšina vyučovacích predmetov a disciplín bude vyučovať v ruštine. Základným princípom pedagogického procesu bude individuálny prístup ku každému žiakovi a podpora jeho všestranného rozvoja. V návrhu učebného plánu sa počíta so zapojením detí do dramatického krúžku či iných druhov mimovyučovacích aktivít.
Klub priateľov Medzinárodnej ruskej školy v Bratislave je neformálnym združením pedagógov, podnikateľov a zástupcov rôznych organizácií, ktorí podporujú myšlienku založenia školy a sú pripravení pomôcť pri jej realizácii. Stretnutie sa symbolicky začalo zazvonením zvonca, ktoré odštartovalo činnosť klubu.
Na zasadnutí zriaďovateľ školy prezentoval projekt, nato každý z účastníkov naň vyjadril svoj názor. Predstavený plán získal jednohlasnú podporu, pričom prítomní vysoko ocenili myšlienku založenia takejto školy a spôsob jej fungovania. Členovia klubu si stanovili ďalší postup v oblasti realizácie projektu i v činnosti klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy.

 

Zdroj:

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Fraňa Kráľa 1467/2

Bratislava

Facebook:

https://www.facebook.com/Ruské-Centrum-Vedy-a-Kultúry-v-Bratislave-801340323272590/

.

 

.

KLUB PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA


KLUB PETRA VEĽKÉHO A ĽUDOVÍTA ŠTÚRA je klubovým spoločenstvom podporovateľov našej školy, ktorí sa stotožňujú s jej ideami. 

KONTAKT PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV O ČLENSTVO

Cambridge Slovak-Russian Cultural & Language Centre in Bratislava


Cambridgské slovensko-ruské kultúrne a jazykové centrum v Bratislave pri Súkromnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a ruským ponúka jazykové kurzy ruského, anglického a slovenského jazyka pre jednotlivcov i pre organizované skupiny.

Pre korporátnych záujemcov ponúkame výuku priamo u nich na pracovisku.

Výuku realizujú rodení ruskí, anglickí a slovenskí lektori.

KONTAKT


Účtovníctvo školy zabezpečuje firma:


 Ing. Jana Andrejčáková

 tel.:   0907-786 148

 e-mail: jandrejcakova@gmail.com

 Účtovné služby:

  • pre ŠKOLY a NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
  • pre živnostníkov
  • pre malé a stredné podniky