Zápis žiakov 2024/2025 / Запись учеников 2024/2025 гг.

Zápis žiakov 2024/2025 / Запись учеников 2024/2025 гг.

Vážení priatelia,

ďakujeme Vám všetkým za Vašu podporu a sympatie v roku 2023. Dúfame, že sa budeme môcť tešiť Vašej priazni aj v roku 2024.

Zároveň s potešením oznamujeme, že naša SLOVENSKO-RUSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA - Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským, Hrobákova 11, Bratislava - Petržalka

VYPISUJE TERMÍN ZÁPISU ŽIAKOV
DO 1. TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2024 / 2025
na
pondelok 8. apríla 2024 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Len pripomíname, že na preukázanie a vyplnenie formulára prihlášky (viď tiež menu: "Časté otázky") si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

Zároveň upozorňujeme, že s ohľadom na obmedzený počet miest bude škola zohľadňovať o. i. dátum doručenia prihlášky k zápisu a preto je dobré bez ohľadu na oficiálny termín zápisu priniesť prihlášky k zápisu čím skôr.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na našich kontaktných číslach a e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho novom roku 2024

Jozef Bača

Súkromná základná škola - Частная начальная школа, Hrobákova 11, Bratislava

s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

+421 (0)907 711 117

www.ruskaskola.sk

___

Уважаемые друзья!

Мы благодарим всех вас за поддержку и благосклонность в 2023 году. Мы надеемся, что ваше благожелательное отношение к нам, нашей школе, сохранится и в 2024 году.

В то же время мы рады сообщить, что наша СЛОВАЦКО-РУССКАЯ - частная начальная школа с преподаванием на словацком и русском языках, Гробакова 11, Братислава - Петржалка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДАТЫ ЗАПИСИ УЧЕНИКОВ В ШКОЛУ

В 1-й КЛАСС В УЧЕБНОМ 2024/2025 ГОДУ

В понедельник, 8 апреля 2024 года, с 9:00 до 15:00 часов.

Напоминаем вам, что для предоставления заполненной формы заявления (см. также меню «Часто задаваемые вопросы»), родители должны принести соответствующие документы: свидетельство о рождении ребенка, медицинские документы, касающиеся состояния здоровья ребенка, возрастной зрелости для обучения в школе и иные документы касающиеся посещения школы.

В то же время, обращаю ваше внимание на то, что из-за ограниченного количества мест, школа будет учитывать, кроме прочего, дату предоставления заявления на запись вашего ребёнка, и поэтому, независимо от официальной даты регистрации, целесообразно подать заявку на запись как можно скорее.

Всю более подробную информацию мы рады предоставить вам по нашим контактным телефонам и адресу электронной почты jozef@baca.sk.

С уважением и наилучшими пожеланиями в новом 2024 году

Йозеф Бача

Súkromná základná škola - Частная начальная школа, Hrobákova 11, Bratislava

с преподаванием на словацком и русском языках

+421 907 711 117

www.ruskaskola.sk

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt