FAQ - často kladené otázky

Termín zápisu žiakov DO 1. TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2020 / 2021 je vypísaný na

piatok 3. apríla 2020 v čase od 14:30 do 19:00 hod.

Link na stiahnutie prihlášky:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Pripomíname, že na preukázanie/vyplnenie formulára prihlášky si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

S ohľadom na vysoký záujem a obmedzený počet miest, odporúčame váženým rodičom predložiť prihlášku čo najskôr, keďže miesta budú napĺňané podľa časového poradia prihlásenia.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na našich kontaktných číslach a e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

  1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t.j. najmä vek,
  2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
  3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie slovenského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

  1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t.j. najmä vek,
  2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
  3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

Žiak môže zostať po vyučovaní v družine - škola pripravuje rôzne aktivity / krúžky po vyučovaní.

V zmysle zákona je výber školy pre žiaka voľbou rodičov.

Rodičia k tomu potrebujú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

Formulár prihlášky: https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na kontaktnom tel. čísle 0907-711 117 alebo na e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt