Kontakt

Súkromná základná škola, Частная основная школа, Bratislava, Strečnianska 20,
Bratislava s vyučovacím jazykom slovenským a ruským.

Poštová adresa:

Jozef Bača,
Súkromná základná škola, Частная основная школа, s vyučovacím jazykom slovenským a ruským

Strečnianska 20,
851 05 Bratislava 5

Kontakt:

Tel.: +421 907 711 117
Email: jozef@baca.sk
WWW: www.ruskaskola.sk

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia
SK NACE: 85200 - Základné školstvo
IČO: 50 537 431
DIČ: 2120356656
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Bankový účet - IBAN: SK6409000000005119592018
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Kontaktný formulár

   Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.