O nás

SLOVENSKO - RUSKÁ základná škola v Bratislave

začala svoju činnosť v školskom roku 2017/2018 – od 1. septembra 2017.

Školu realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo v Ruskej federácii, či na iných stredných školách vo svete.

Už dnes má naša škola priamy kontakt s bilingválnym slovensko-ruským gymnáziom v Bratislave, ktoré je jednou z potenciálnych kvalitných stredných škôl pre pokračovanie v štúdiu našich budúcich absolventov.
Škola je zriadená na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2016-13611/36989:5-10H0 zo dňa 6. septembra 2016.

Učitelia

SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola v Bratislave

Irena Košírelová

  • učiteľka predmetov v ruskom jazyku
  • absolventka Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity
  • v odbore ruský jazyk a literatúra
  • nositeľka vedecko-akademického titulu v oblasti kulturológie
  • udeleného dizertačnou radou Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity

Simona Gnidová

  • učiteľka predmetov v slovenskom jazyku

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt