O nás

SLOVENSKO - RUSKÁ základná škola v Bratislave

začala svoju činnosť v školskom roku 2017/2018 – od 1. septembra 2017.

Školu realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo v Ruskej federácii, či na iných stredných školách vo svete.

Už dnes má naša škola priamy kontakt s bilingválnym slovensko-ruským gymnáziom v Bratislave, ktoré je jednou z potenciálnych kvalitných stredných škôl pre pokračovanie v štúdiu našich budúcich absolventov.
Škola je zriadená na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2016-13611/36989:5-10H0 zo dňa 6. septembra 2016.

Učitelia

SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola v Bratislave


Jozef Bača - Ostražický / Йозеф Й. Бача - Остражицкий

Ing., M.Phil., PhD.

zriaďovateľ školy / учредитель школы

member of The 1896 Society, St. Edmund's College
University of Cambridge


učiteľský zbor našej školy / педагогический коллектив нашей школы

Tím našej školy :) 


Valentina Pavlovna Lukianova / Лукьянова Валентина Павловна

hlavná metodička školy pre ruskojazyčné vyučovanie, víťaz súťaže najlepších učiteľov Ruskej federácie / главный методист, лауреат Государственной премии, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации

kandidátka pedagogický vied / кандидат педагогических наук


Mgr. Zuzana Mikušová / Зузана Микушова

hlavná učiteľka vyučovania v slovenskom jazyku / главный методист преподавания на словацком языке


Neždana Jurjevna Kuzmina / Неждана Юрьевна Кузмина

mimoškolská vzdelávacia a záujmová činnosť / внешкольные занятия


Miloslava Necpalová / Слава Нецпалова

žurnalistika, technicko-organizačná činnosť / журналистика, техническо-организационные дела


Oľga Jurjevna Ovsepian / Ольга Юрьевна Овсепян

výtvarné umenie / изобразительное искусство


Nadežda Valerjevna Šikova / Надежда Валерьевна Шикова

učiteľka ruskojazyčného vyučovania / учительница