O nás

SLOVENSKO - RUSKÁ základná škola v Bratislave

začala svoju činnosť v školskom roku 2017/2018 – od 1. septembra 2017.

Školu realizujú slovenské súkromné osoby v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Tento jedinečný projekt predstavuje činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov a disciplín v slovenčine a v ruštine. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo v Ruskej federácii, či na iných stredných školách vo svete.

Už dnes má naša škola priamy kontakt s bilingválnym slovensko-ruským gymnáziom v Bratislave, ktoré je jednou z potenciálnych kvalitných stredných škôl pre pokračovanie v štúdiu našich budúcich absolventov.
Škola je zriadená na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2016-13611/36989:5-10H0 zo dňa 6. septembra 2016.

Učitelia

SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola v Bratislave


Jozef Bača - Ostražický / Йозеф Й. Бача - Остражицкий

Ing., M.Phil., PhD.

zriaďovateľ školy / учредитель школы

member of The 1896 Society, St. Edmund's College
University of Cambridge


učiteľský zbor našej školy / педагогический коллектив нашей школы

Tím našej školy :) 


Valentina Pavlovna Lukianova / Лукьянова Валентина Павловна

hlavná metodička školy pre ruskojazyčné vyučovanie, víťaz súťaže najlepších učiteľov Ruskej federácie / главный методист, лауреат Государственной премии, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации

kandidátka pedagogický vied / кандидат педагогических наук


Mgr. Zuzana Mikušová / Зузана Микушова

hlavná učiteľka vyučovania v slovenskom jazyku / главный методист преподавания на словацком языке


Neždana Jurjevna Kuzmina / Неждана Юрьевна Кузмина

mimoškolská vzdelávacia a záujmová činnosť / внешкольные занятия


Oľga Jurjevna Ovsepian / Ольга Юрьевна Овсепян

výtvarné umenie / изобразительное искусство


Nadežda Valerjevna Šikova / Надежда Валерьевна Шикова

učiteľka ruskojazyčného vyučovania / учительница


Šikova N. V., Necpalová M., Ovsepian O. J.

Šikova N. V., Necpalová M., Ovsepian O. J.


Lukianova V. P., Kuzmina N. J., Mikušová Z.

Lukianova V. P., Kuzmina N. J., Mikušová Z.