Žiacky slovensko-ruský folklórny súbor VESNA - vystúpenie