Iniciatíva "JEDEN KVIETOK, JEDEN GRAM"

Iniciatíva
Vážení rodičia a sympatizanti SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy!
Rád by som týmto Vám všetkým vyjadril našu veľkú vďačnosť za vytrvalú spoluprácu, vzájomnú trpezlivosť a podporu. Naša škola sa snaží drobnými krokmi napredovať a vo všetkej skromnosti postupne budovať svoju štruktúru a dosahovať výsledky ku prospechu všetkých žiakov.
Rovnako si veľmi vážime obrovské množstvo kvetov, kytíc a množstvo všakovakých darčekov a pozorností, ktoré pri najrôznejších príležitostiach zaplavujú priestory našej školy, či prichádzajú individuálne. Na druhej strane je nám aj ľúto, keď mnoho z tých kvetov potom nenájdu toho, koho by potešili a obdobne to je aj s zdravou užitočnosťou sladkostí a iných darčekov.
V tejto súvislosti by som si dovolil vytvoriť iniciatívu "JEDEN KVIETOK", v rámci ktorej by sme Vás chceli poprosiť do budúcnosti o nosenie jedného kvietka, ktorý poteší rovnako veľmi ako veľká drahá vypracovaná kytica a všetky kvietky spoločne potom nájdu u pedagogického zboru svojho konkrétneho adresáta, ktorému urobia veľkú radosť.
Pre tých, ktorí budú chcieť priniesť i niečo viac ako kvietok, si dovoľujeme navrhnúť nasledujúcu možnosť:
Naša škola z dlhodobého hľadiska bude potrebovať vyriešiť kúpu vlastnej nehnuteľnosti zaručujúcej možnosť pokojného dlhodobého rozvoja. S touto víziou naša škola začala ukladať drobné investičné zlaté tehličky/pliešky, ktoré budú ochranou pred infláciou a umožnia po mnohých rokoch raz v budúcnosti kúpiť tú tak potrebnú nehnuteľnosť.
Každý darca bude so svojím príspevkom vedený v zozname darcov zlata, resp. sprostriedkov na kúpu zlata.
Ak niekto z Vás bude mať záujem takýmto spôsobom podporiť našu víziu, môže tak urobiť prostredníctvom nákupu jedného, dvoch, či viac gramov zlata u ľubovoľného predajcu certifikovaného investičného zlata, ako napr.: https://www.zlate-cihly.cz/Investicni_zlato.htm, resp. jej preklad https://www.slovenske-mince.sk/zlato/investicne-zlato.htm. Ak by niekto uvítal radu v tejto oblasti, radi ju poskytneme.
Veríme, že táto cesta bude viesť aj k naplneniu ochoty vyjadriť podporu a vďačnosť škole, aj k naplneniu dlhodobého cieľa školy v oblasti jej udržateľného rozvoja v budúcnosti.
S úctivým pozdravom a poďakovaním
Jozef Bača
--
Jozef Bača
Ing., M.Phil., PhD.
zriaďovateľ - учредитель
SLOVENSKO-RUSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Súkromná základná škola - Частная основная школа
s vyučovacím jazykom slovenským a ruským - с преподаванием на словацком и русском языках
+421-(0)907-711 117
jozef@baca.sk
-----&angusinnes-----
-----&Что бы на этот вопрос сказал академик Черский?-----
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt