Konferencia SLÁVIA 2019 o bilingválnom výchovno-vzdelávacom procese pod záštitou riaditeľa Štátneho pedagogického inštitútu / КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВИЯ» В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ В 2019 ГОДУ ПО БИЛИНГВАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДИРЕКТОРА ГО

Konferencia SLÁVIA 2019 o bilingválnom výchovno-vzdelávacom procese pod záštitou riaditeľa Štátneho pedagogického inštitútu / КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВИЯ» В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ В 2019 ГОДУ ПО БИЛИНГВАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДИРЕКТОРА ГО

Dňa 4. októbra 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry uskutočnil II. ročník vedeckej konferencie SLÁVIA 2019. Konferenciu spoluorganizujú Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a naša SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola.

Veľkou cťou pre všetkých organizátorov i účastníkov konferencie bolo, že záštitu nad podujatím prevzal prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického inštitútu, ktorý i osobne na konferencii vystúpil.

Hlavnou zahraničnou prednášajúcou bola profesorka Helsinskej univerzity Jekaterina Protasova, špecialistka na oblasť bilingválneho vzdelávania, ktorá vystúpila s prednáškou na tému bilingválneho vzdelávania vo Fínsku. Ďalšími vystupujúcimi boli o. i. PaedDr. Darina Bačová, PhD., či Valentina Lukianova, kandidátka pedagogických vied.

___

4 октября 2019 года в Российском центре науки и культуры  состоялась II-я ежегодная  научная конференция «СЛАВИЯ 2019». Конференция организована Российским центром науки и культуры в Братиславе и нашей СЛОВАЦКО-РОССИЙСКОЙ начальной школой.

Большой честью для организаторов и участников конференции было то, что

эта конференция проводится под защитой профессора доктора философии Людовита Хайдука  директора Государственного педагогического института, который выступил на конференции.

Главным зарубежным лектором была Е. Протасова, профессор Хельсинкского университета, специалист по билингвальному образованию, которая выступила с лекцией по билингвальному образованию в Финляндии.  Среди выступающих были доктор педагогических наук  Дарина Бачова и Валентина Лукьянова, кандидат педагогических наук.
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt