Moskovská škola DANKO opäť u nás na návšteve / Гости из московской школы им. Данко посетили нас снова

Moskovská škola DANKO opäť u nás na návšteve / Гости из московской школы им. Данко посетили нас снова

Po návšteve pani riaditeľky Černychovej sme sa opäť tešili návšteve zo súkromnej moskovskej školy Danko. Tentokrát k nám zavítala pani Smirnovova, námestníčka riaditeľa školy pre oblasť zdrojov. A hoci oblasť jej kompetencií znie veľmi suchopárne, jej ďalšie aktivity – o. i. literárna a filmová činnosť, ako aj muzikálové vystúpenia, ktoré v škole organizuje, sú priamo spojené s prácou so žiakmi a tak opäť bolo o čom diskutovať a vymieňať si skúsenosti. Náš muzikál Mama, ktorý sme realizovali v spolupráci so školou pri ruskom veľvyslanectve bol niečím, čím sme sa mohli pred vzácnymi hosťami aj my trochu popýšiť.

___

После визита директора г-жи Черных, мы снова с нетерпением ждали визита гостей из частной московской школы им. Данко. На этот раз нас посетила г-жа Смирнова, заместитель директора школы по школьным ресурсам. И хотя сфера ее компетенции лишает нас воображения,  в сферу её деятельности входят и другие элементы внешкольного образования, такие как: литература и кинопросмотры,  подготовка музыкальных выступлений организованных в школе, что напрямую связано с работой со школьниками. Поэтому нам снова было о чём поговорить и обменяться опытом. Наш мюзикл «Мама», который мы подготовили совместно с учениками школы при посольстве России, был тем, чем и мы могли гордиться перед нашими гостями.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt