Naši žiaci na LIGE ROBOTOV

Naši žiaci na LIGE ROBOTOV

Dňa 11. októbra 2018 sa naši žiaci zúčastnili na veľmi zaujímavých technických tvorivých dielňach zameraných na robotiku, ktoré sa uskutočnili Ruskom centre vedy a kultúry pod vedením lektorov organizácie LIGA ROBOTOV. Počas podujatia naši žiaci splnili dve hlavné zadané úlohy: skladať určené jednoduché robotické prístroje a následne ich naprogramovať na definovanú činnosť. Veríme, že medzi našimi žiakmi sú budúci robotickí inžinieri! :)

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt