Návšteva z fínskej Helsinskej univerzity v našej škole / ВИЗИТ ИЗ ХЕЛЬСИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИНЛЯНДИИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ

Návšteva z fínskej Helsinskej univerzity v našej škole / ВИЗИТ ИЗ ХЕЛЬСИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИНЛЯНДИИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ

V spojitosti s jej účasťou na II. ročníku vedeckej konferencie SLÁVIA 2019, ktorú spoluorganizuje SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola, navštívila našu školu hlavná zahraničná prednášajúca konferencie profesorka Jelena Protasova.

Priamo sa zúčastnila na vyučovaní a podrobne sa oboznámila s uplatňovanou metodikou. Veľmi nás potešilo, že ako medzinárodná odborníčka na bilingválne vzdelávanie vysoko ocenila prácu našich učiteľov a školy ako celku a zdôraznila osobitnosť a zaujímavosť našej školy. Profesorka Protasova je odbornou patrónkou bilingválneho fínsko-ruského výchovno-vzdelávacieho zariadenia vo Fínsku a tak sme radi, že sme získali družobnú inštitúciu aj vo Fínsku. :)

___

В связи с участием во II-й научной конференции «SLÁVIA 2019», организованной совместно со СЛОВАЦКО-РОССИЙСКОЙ начальной школой, нас посетила профессор хельсинского университета Е. Протасова, главный зарубежный лектор конференции.

Она подробно ознакомилась с применяемой методологией, непосредственно участвуя в процессе преподавания. Мы были очень рады, что, будучи международным экспертом в области двуязычного образования, она высоко оценила работу наших учителей и школы в целом и подчеркнула особенности интересного ведения преподавания в нашей школе. Профессор Е. Протасова является профессиональным патроном двуязычного финско-российского учебного преподавания в Финляндии, поэтому мы рады, что приобрели дружественное учебное заведение и в Финляндии. :)
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt