Predvianočné pitie čaju - Чаепитие перед Рождеством.

Predvianočné pitie čaju - Чаепитие перед Рождеством.

Jednou z nepísaných tradícií našej školy je „Predvianočné pitie čaju“, ktoré pripadá vždy  na posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami.

Tentokrát bolo jeho súčasťou aj opakovanie rôl, ktorých sa jednotliví žiaci zhostili na Vianočnej besiedke pre rodičov.
  ___

Одна из неписаных традиций нашей школы - «рождественский предпраздничный чай», который всегда выпадает на последний учебный день перед рождественскими каникулами.

Но в этот раз чаепитие сопровождалось повторением ролей, которые каждый ученик должен продемонстрировать на рождественском концерте для родителей.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt