Prvý raz zaznie zvonček našej školy od 1.9.2017. / В первый раз колокол нашей школы будет услышан 1.9.2017.

Prvý raz zaznie zvonček našej školy od 1.9.2017. / В первый раз колокол нашей школы будет услышан 1.9.2017.

Vážení rodičia,vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám s radosťou oznámiť, že sme získali od Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky úradné rozhodnutie pre činnosť našej školy pod úradným názvom Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským / Частная основная школа с преподаванием на словацком и русском языках.

Prvý raz zaznie zvonček našej školy od 1.9.2017.

O možnostiach zápisu Vašich detí do našej slovensko-ruskej základnej školy sa môžete informovať už teraz prostredníctvom kontatkov: jozef@baca.sk, +421-(0)907-711 117.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu.


Ing. M.Phil. Jozef Bača, PhD.

zriaďovateľ školy

Strakova 228/5,

811 01 Bratislava

jozef@baca.sk

+421-(0)907-711 117

  

Дорогие родители, дорогие друзья,

Рады сообщить, что мы получили официальное решение Министерства образования, науки и исследований Словацкой Республики о деятельности нашей школы под официальным названием «Частная начальная школа с преподаванием словацкого и русского языков.

В первый раз колокол нашей школы будет услышан 1.9.2017.

О возможности регистрации ваших детей в нашей словацко-русской начальной школе вы можете узнать: jozef@baca.sk,

+ 421- (0) 907-711 117.

Мы с нетерпением ожидаем дальнейших встреч и сотрудничества.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt