Školský spevácky zbor LADA - Школьный хор «ЛАДА»

Školský spevácky zbor LADA - Школьный хор «ЛАДА»
Aby náš spev nebol len veľkou a úprimnou snahou, naša pani učiteľka zborového spevu a vedúca nášho školského speváckeho zboru LADA každý piatok vyučuje žiakov, ako správne stáť či sedieť pri speve, ako správne dýchať, ako vyslovovať spievané slová a prakticky s nimi nacvičuje a precvičuje stupnice a pesničky v rôznych jazykoch – slovenskom, ruskom, ukrajinskom, anglickom. A nacvičené potom predvádzajú na svojich vystúpeniach pri rôznych príležitostiach. ___ Чтобы наши дети не просто стремились научиться петь, преподаватель хорового пения, которая является и учителем пения нашего школьного хора «ЛАДА», каждую пятницу учит детей как надо стоять, сидеть, правильно дышать во время пения. Большая роль отводится пропеванию нот,  произнесению слов песен на разных языках: словацком, русском, украинском, английском. Отрепетированные песни дети представляют в концертных программах, посвящённых различным праздникам или мероприятиям.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt