Stretnutie Správnej rady a Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra

Stretnutie Správnej rady a Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra

Uprostred horúceho leta sa uskutočnilo I. vyhodnocujúce zasadnutie Správnej rady SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy a užšieho kruhu neformálneho Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra - klubu priateľov školy.

Správnej rade školy bola predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy za školský rok 2017/2018 a zároveň bola prítomným prednesená prezentácia o činnosti školy a o jej hospodárení počas celého školského roka, vrátane všetkých radostí i strastí prvého roka existencie školy.

Na stretnutí sa zúčastnilo veľa sympatizantov našej školy a spomínali sa i tí vzácni podporovatelia, ktorým okolnosti nedovolili prísť, ale o to viac sme na nich s vďakou mysleli. Na stretnutie okrem iných prijali pozvanie i pani Eva Smolíková, poslankyňa NR SR a pán Andrej Šabanov, radca-vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Celej škole a jej benefaktorom požehnal Otec Jakub, ktorý škole venoval krásnu ikonu svätých Cyrila a Metoda.

Ďakujeme Ruskému centru vedy a kultúry za poskytnutie krásnych priestorov, bratislavskej reštaurácii SAMOVAR za veľmi chutné ruské špeciality a ochotnú obsluhu a i všetkým ostatným podporovateľom, ktorí nám pomohli uskutočniť toto veľmi milé a užitočné stretnutie.
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt