Štvrté narodeniny SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy / Четвёртый день рождения СЛОВАЦКО-РУССКОЙ начальной школы

Štvrté narodeniny SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy / Четвёртый день рождения СЛОВАЦКО-РУССКОЙ начальной школы

9. október 2020:

Štvrté narodeniny našej školy – ani sme sa nenazdali a máme

prvákov,

druhákov,

tretiakov,

štvrtákov...

9 октября 2020 г.:

Четвертый день рождения нашей школы - мы даже не думали, а у нас есть

первоклассники,

второклассники,

третьеклассники,

четвероклассники...

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt