Súťaž Alexandra Dubčeka v našej škole

Súťaž Alexandra Dubčeka v našej škole
Dňa 20. novembra 2018 sme v našej škole organizovali celoštátne kolo 16. ročníka súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorá sa uskutočnila pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pani Oľgy Nachtmannovej. Sme veľmi radi, že celá súťaž, konaná v dvoch kategóriách za účasti žiakov základných a stredných škôl z celej SR, prebehla veľmi zdarne. Obzvlášť nás potešila osobná prítomnosť pani štátnej tajomníčky Nachtamnnovej, ako aj pána profesora Ivana Laluhu, blízkeho spolupracovníka Alexandra Dubčeka, ktorí sa osobne prihovorili prítomných žiakom a pedagógom.
Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt