Zápis žiakov v podmienkach prevencie šírenia koronavírusu - apríl 2020 / ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ КОРОНАВИРУСА - АПРЕЛЬ 2020

Zápis žiakov v podmienkach prevencie šírenia koronavírusu - apríl 2020 / ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ КОРОНАВИРУСА - АПРЕЛЬ 2020

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pokiaľ to bude v podmienkach prevencie šírenia koronavírusu potrebné, uskutoční sa ZÁPIS ŽIAKOV ELEKTRONICKY - e-mailovou a telefonickou cestou. 

Originály dokumentov budú predložené následne podľa toho, ako to umožní situácia. 

Sme Vám k dispozícii:

        Telefonický kontakt: 0907-711 117

        E-mailová adresa: jozef@baca.sk

S úctivým pozdravom a poďakovaním

VEDENIE ŠKOLY

___

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Сообщаем вам, что пока существуют условия необходимости в предотвращении распространения коронавируса, зачисление учеников будет происходить в электронном виде - по электронной почте и телефону.

Оригиналы документов будут представляться впоследствии, как только позволит ситуация.

Просим обращаться к нам по:

         Телефон: 0907-711 117

         E-mail: jozef@baca.sk

Благодарим за понимание,

Дирекция школы

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt